Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site adviseren we periodiek de voorwaarden te checken op wijzigingen.
 
Disclaimer. Ondanks de grootst mogelijke zorg wat betreft teksten en beelden op de website, kan OfficeTasQ geen garantie geven op de correctheid van deze informatie. Daarom kunnen er aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

Copyright. Niets uit deze websites mag worden gekopieerd, gereproduceerd en gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van OfficeTasQ.

Browserbezoek. Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Het is niet toegestaan om de website geautomatiseerd te (laten) raadplegen met uitzondering van spiders ten behoeve van openbare zoekmachines. Het is tevens niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of verwijderen, of om dit voor anderen mogelijk te maken.

Privacy policy. OfficeTasQ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 
 
Links. Deze website bevat links naar externe internetpagina’s op het gebied van social media. OfficeTasQ is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s. Tevens is OfficeTasQ niet aansprakelijk voor externe internetpagina’s  waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Privacy Policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. OfficeTasQ geeft alleen toestemming voor links van externe sites naar haar eigen website als ze gebruikt worden  ter ondersteuning  van OfficeTasQ. Hyperlinks moeten de bezoeker rechtstreeks leiden naar de website van OfficeTasQ. Framing, herpublicatie en het bewerken of toevoegen van informatie is niet toegestaan.

Wijziging van deze voorwaarden. De tekst van deze voorwaarden kan, zonder voorafgaande aankondiging, door OfficeTasQ te allen tijde worden gewijzigd. Vanaf het moment dat wijzigingen op de website zijn gepubliceerd, zijn ze in werking getreden.